تیزر مجموعه قهرمانان معمولی تیزر مجموعه قهرمانان معمولی تیزر مجموعه قهرمانان معمولی تیزر مجموعه قهرمانان معمولی تیزر مجموعه قهرمانان معمولی

مریم کیومرثی مریم کیومرثی مریم کیومرثی مریم کیومرثی مریم کیومرثی

همزمان با رونمایی از تیزر جدید؛ قهرمانان معمولی راهی آنتن شبکه مستند می شوند. همزمان با رونمایی از تیزر جدید؛ قهرمانان معمولی راهی آنتن شبکه مستند می شوند. همزمان با رونمایی از تیزر جدید؛ قهرمانان معمولی راهی آنتن شبکه مستند می شوند. همزمان با رونمایی از تیزر جدید؛ قهرمانان معمولی راهی آنتن شبکه مستند می شوند. همزمان با رونمایی از تیزر جدید؛ قهرمانان معمولی راهی آنتن شبکه مستند می شوند.

مجموعه مستند قهرمانان معمولی| بانوی مهر
مجموعه مستند قهرمانان معمولی| بانوی مهر
مهدی رشوند

می شود با مهر، معجزه کرد. قصه از آنجا شروع شد که بانویی تصمیم گرفت روستا را زنده کند

مجموعه مستند قهرمانان معمولی| بدون دعوت
مجموعه مستند قهرمانان معمولی| بدون دعوت

منبر در انحصار محراب مسجد‌ها نیست، فقط کافیست کار وجای درستش را پیدا کنی آن وقت هرکجا که بنشینی و حرفت، حرف باشد، دورت حلقه می زنند و منبر شکل می‌گیرد، حتی بدون دعوت.

مستند کوتاه داغ
مستند کوتاه داغ
افسانه شهباززاده

داغ در زبان ترکی به معنای کوه است.

مجموعه مستند قهرمانان معمولی| دختران کوه
مجموعه مستند قهرمانان معمولی| دختران کوه
مهدی رشوند

در دل آذربایجان «دختران کوه» برای رسیدن به خواسته هایشان می جنگند.

مجموعه مستند قهرمانان معمولی|  به همین سادگی
مجموعه مستند قهرمانان معمولی| به همین سادگی
مهدی رشوند

زندگی خانواده سلمانی در دل نقاشی های کودکانه اما زنده محدثه، دختر کوچک خانواده جان می گیرد.

مجموعه مستند قهرمانان معمولی| ملالطیف
مجموعه مستند قهرمانان معمولی| ملالطیف
مهدی رشوند

فرقی نمی‌کند که او گمشده روحانیت خوانده شود یا پدیده کنگ‌فو؛ لطیف از باشگاه کنگ‌فو تا حجره جاده‌ کشیده است و سرنوشتش را در دل مردم رقم زده و به خوبی زندگی می‌کند.

مجموعه مستند قهرمانان معمولی| پاریگ
مجموعه مستند قهرمانان معمولی| پاریگ
زهرا استادزاده

رضا خلیلی از کودکی سودای گشتن دنیا و طبیعت را در سر داشت.این رویای کودکی و رفاقت عمیقش با طبیعت، ماجراهای جالبی را در ورزنه رقم زده است.

مجموعه مستند قهرمانان معمولی| دهستان
مجموعه مستند قهرمانان معمولی| دهستان
مجتبی حیدری

حامد در تصمیم مهم زندگی اش، دعوت دانشگاه هاروارد را رد کرد؛ ماند تا آنچه باید را بسازد.