تیم مدیریت

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

مسئول تحقیق و توسعه

فاطمه حیدری

سردبیر

صبا هاشمی

دبیر بخش ویدیو

مهدی رشوند

تیم تولید

مدیرآژانس مستند سو

مجتبی حیدری

کارگردان - تصویربردار - عکاس

عکاس _فیلمبردار

زهرا استادزاده

عکاس ـ فیلمبردار

مریم سردشتی

عکاس _فیلمبردار

پوریا ترابی

عکاس ـ فیلمبردار

سید متین هاشمی

سایر همکاران

نویسنده و تدوینگر

فاطمه حسین مردی

گرافیست

پوریا هنزکی

مسئول فنی سایت

اشکان عاشوری

تدوینگر

مریم کیومرثی